Aggregaten bestellen

Nog een maand en dan is het weer zover. De bekendmaking van de nieuwe Prins der Dördouwers en zijn Adjudant of Prinses. Daarna duurt het maar even en is het weer carnaval in Dördouwersland. In 2016 start carnaval al in het begin van februari, dus wordt het kort dag.

Karrenbouwers, houd er dus rekening mee dat jullie je aggregaten tijdig bestellen. Belangrijk hierbij is dat het aggregaat maximaal 25 KvA vermogen heeft. Dit houdt in dat het aggregaat dus ook echt een maximale output heeft van 25 KvA en geen zwaardere aggregaat dat door de verhuurder is “teruggeschroefd” met een verklaring dat het maar 25 KvA afgeeft. Dit om problemen met gemeente en andere overheidsdiensten te voorkomen vlak voor of tijdens de optochten.

Bestel tijdig!

Dansmarietjes beginnen weer

IMG_5326Op donderdag 17 september beginnen de Dansmarietjes weer te oefenen voor het komend Carnavalsjaar.

Wil jij ook graag bij de Dansmarietjes? Of ken je iemand die graag bij de Dansmarietjes wil?
Meld je dan aan bij Melanie Lubbers, telefoon: 06-551 315 09 of bij Jolanda van Veggel, telefoon: 06-387 472 07.

Je kunt je ook opgeven via een persoonlijk bericht op de facebookpagina van De Dördouwers.

Fam. Gerth wint levensmiddelenmand

boodschappenDe jaarlijks terugkerende actie van Carnavalsvereniging De Dördouwers, waarbij inwoners van Weiteveen moeten raden wat de mand met inhoud kost, is dit jaar gewonnen door de familie W. Gerth uit de Korhoenlaan.

Elk jaar keert deze actie van De Dördouwers terug. Leden van de werkende groep trekken van deur tot deur om mensen een gok te laten wagen naar de prijs van de mand. De familie Gerth zat dit jaar het dichtst bij. De mand had een waarde van € 81,26.

Aanrijdroute optocht c.v. De Dördouwers

Let op! In verband met de handhaving  van de regels is het noodzakelijk dat de carnavalswagens komen aanrijden op de Zuidersloot vanaf The Old Pub tot aan het voormalig Zalencentrum (Vitez). Op dit punt worden de wagens gecontroleerd door de vereniging en de gemeente op de hoeveelheid lawaai, veiligheid, alcoholgebruik en het vermogen van het aggregaat.

Elke carnavalskar moet het startbewijs, dat tijdens de laatste karrenbouwersvergadering bij Oes Café werd meegegeven, bij zich hebben, anders is deelname aan de optocht niet mogelijk.

Voor loopgroepen is opgave niet nodig

IMG0001 (7)Loopgroepen en individuen hoeven zich voor de optocht van De Dördouwers op 14 februari in Weiteveen niet op te geven.

Deze mensen kunnen die dag om 9:00 uur hun startnummer ophalen bij Jolanda van Veggel bij het voormalig Zalencentrum (Vitez) aan de Zuidersloot 53.

Strengere handhaving door politie tussen carnavalsoptochten

IMG_4456Weiteveen – De politie heeft aangekondigd de regels strenger te gaan handhaven buiten optochten om met betrekking tot verkeershandhaving en geluidsoverlast.

Voorgaande jaren is de politie coulant geweest voor wat betreft de regels, maar komend carnavalsseizoen komen overtreders er niet van af met een waarschuwing.

Met name wordt er strenger gecontroleerd op vervoer van mensen op de karren van, naar en tussen de optochten door. Dit is onveilig, dus verboden, en kan de bestuurder van het trekkend voertuig een boete opleveren van € 230,-. Daarnaast zullen de “passagiers” van de wagen worden verwijderd en dienen deze zelf voor ander vervoer te zorgen of te voet hun weg te vervolgen. Geeft de carnavalsgroep hier geen gehoor aan en worden ze weer betrapt, dan loopt deze groep het risico dat hun carnavalswagen in beslag wordt genomen.

Voor geluidsoverlast buiten de optocht om riskeert een carnavalsgroep een prent van € 140,-. Ook kan bij herhaling hiervan de wagen en/of de geluidsinstallatie in beslag worden genomen.

Carnavalsvereniging De Dördouwers hoopt u hiermee voldoende te hebben gewaarschuwd voor de consequenties bij eventuele overtredingen.

Gemeente geeft uitleg over handhaving van reglement tijdens optocht

VergaderingGemeente20150113_1024Dinsdagavond hebben drie heren van de gemeente Emmen een vergadering van de carnavalsvereniging De Dördouwers en de karrenbouwers bijgewoond om uitleg te geven over de handhaving van de regels tijdens de carnavalsoptochten.

De heren van de gemeente legden uit dat de regels strenger gehandhaafd zullen worden om excessen te voorkomen. Medewerkers van de gemeente constateerden dat er vorig jaar een aantal praalwagens bij waren in een optocht, waarvan het geluid ongezond hard stond. Daarnaast zagen ze dat op een praalwagen werd gefrituurd. Er werd nog even de nadruk gelegd op wat er kan gebeuren als zo’n pan met frituurvet van meer dan 100 °C omvalt of over iemand heen valt.

Om dit te voorkomen moeten de praalwagens worden geregistreerd. Daarom moet elke praalwagen bij elke vereniging afzonderlijk worden aangemeld. Zo heeft de gemeente een aanspreekpunt bij excessen, zoals bovengenoemde. Het is absoluut niet de bedoeling om carnaval dwars te zitten of af te schaffen, maar men wil dat het veilig verloopt, zodat er geen ongelukken voorvallen die te vergelijken zijn met het monstertruckongeval in Haaksbergen. Hierbij werd nog wel benadrukt dat degene die de vergunning aanvraagt, de carnavalsverenigingen, aanspreekpunt zijn voor de gemeente bij dergelijke voorvallen en hiervoor ook verantwoordelijk gehouden worden. De verenigingen gaan bij de aanvraag van de vergunning akkoord met de door de gemeente opgelegde regels en zij moeten er dus ook zorg voor dragen dat deze regels worden nageleefd door de deelnemers gedurende de optocht op de aangegeven route.

De gemeente wil werken met een lus bij de aanvang van de optocht. Voor de optocht worden praalwagens gecontroleerd op zaken die ongelukken kunnen veroorzaken, aggregaten van meer dan 25 KvA en of de muziek niet boven de 90 decibel uitkomt, gemeten op 25 meter afstand van de dichtstbijzijnde gevel van een woning. Wordt er door de vereniging geconstateerd dat er regels worden overschreden, dan krijgt deze praalwagen de kans om dit te herstellen. Is er iets niet te herstellen, dan wordt de wagen via de lus uit de optocht gehaald. De gemeente assisteert de vereniging hierbij d.m.v. metingen, etc. De medewerkers van de gemeente staan verderop in de optocht ook nog te meten. Mochten er dan alsnog overtredingen worden geconstateerd, dan kan het zijn dat het lastig is om zo’n praalwagen te verwijderen. Omdat de wagens die aan de optocht deelnemen geregistreerd staan, kunnen de karrenbouwers sancties achteraf verwachten. Deze sancties gelden ook voor de carnavalsvereniging.

Na de uitleg van de gemeente konden mensen die zich wilden inschrijven voor de optocht dit doen door het reglement te ondertekenen door twee personen van de groep, waarna een startnummer werd verkregen. De Dördouwers hoopt dat een ieder zich aan dit reglement houdt en dat zich geen vervelende zaken gaan voordoen. Op deze manier kan de optocht in Weiteveen ook in de toekomst blijven plaatsvinden.

Karrenbouwersvergadering 13 januari 2015

Dinsdag 13 januari is de vergadering van carnavalsvereniging De Dördouwers, de karrenbouwers en een afgevaardigde van de gemeente om te praten over de handhaving van de regels voor carnavalsoptochten.

In deze vergadering wordt besproken hoeveel lawaai een carnavalswagen mag maken, hoe ‘zwaar’ een aggregaat mag zijn, veiligheid en het algemene alcoholgebruik tijdens de carnavalsoptocht.

Daarnaast is dit DE avond om je als individu of groep in te schrijven voor de optocht van Weiteveen op 14 februari. Van elke groep wordt een afvaardiging verwacht die zich inschrijft en daarbij ook ondertekent dat deze persoon/groep akkoord gaat met de regels van de optocht. Personen of wagens die zich niet aan het reglement houden worden geweigerd in de optocht. Hierbij kunnen fikse boetes worden uitgedeeld.

Wil je meedoen met de optocht? Zorg dan dat je aanwezig bent op 13 januari om 19:30 uur in Oes Café aan de Veltmanlaan 15 te Weiteveen.

Dördouwers maken gevolgen aangescherpte reglement bekend

P1Maandagavond liep de vergaderzaal bij Oes Café vol met Oudprinsen, -Adjudanten, -Prinsessen en karrenbouwers uit belangstelling voor wat Carnavalsvereniging De Dördouwers wilde mededelen.

Hoewel de regels voor carnavalsoptochten, opgelegd door de gemeente Emmen, al een aantal jaren bestaan, werden deze regels niet altijd strikt nageleefd. De gemeente heeft hierbij altijd een oogje dicht geknepen. Voor komend jaar gaat dit drastisch veranderen. Lees verder

Op 13 januari inschrijven voor de optocht van Weiteveen

Inschrijven voor de optochten in de gemeente Emmen gaat dit jaar anders. Als u aan een optocht mee wilt doen, dient u zich aan te melden bij de betreffende vereniging. Dus als u met meerdere optochten wilt mee doen, moet u zich aanmelden bij meerdere verenigingen.

Carnavalsvereniging De Dördouwers organiseert een inschrijfavond op dinsdag 13 januari 2015. Er is dan een karrenbouwersvergadering bij Oes Café aan de Veltmanlaan in Weiteveen. Hierbij is ook een afvaardiging van de gemeente Emmen aanwezig om e.e.a. toe te lichten over het nieuwe reglement wat betreft decibels, vermogen van aggregaten en algemeen gedrag tijdens en buiten optochten.

Op deze avond kunnen karrenbouwers zich dus ook inschrijven voor de optocht bij de Dördouwers in Weiteveen die wordt gehouden op zaterdag 14 februari 2015. Karrenbouwers krijgen dan een deelnamebewijs van de vereniging, wat hun toestemming geeft om aan de start  van de optocht te verschijnen.

Voor de optocht op 14 februari zullen bij de kruising Dordseweg – Zuidersloot alle karren worden gecontroleerd op veiligheid, geluid, vermogen van het aggregaat en het gedrag. Karren die aan de voorwaarden voldoen, krijgen een startnummer. Karren die niet voldoen dienen de optocht te verlaten.

LET OP! HEEFT U GEEN DEELNAMEBEWIJS GEHAALD OP DE KARRENBOUWERSVERGADERING OP 13 JANUARI? DAN GAAT VOOR U DE OPTOCHT IN WEITEVEEN NIET DOOR! DIT GELDT OOK VOOR INDIVIDUELE DEELNEMERS!

Tevens dient men zich voor de overige optochten in de gemeente op te geven bij de betreffende vereniging. Een startbewijs bij De Dördouwers in Weiteveen geeft geen recht om met andere optochten in de gemeente mee te doen.