Dördouwers maken gevolgen aangescherpte reglement bekend

P1Maandagavond liep de vergaderzaal bij Oes Café vol met Oudprinsen, -Adjudanten, -Prinsessen en karrenbouwers uit belangstelling voor wat Carnavalsvereniging De Dördouwers wilde mededelen.

Hoewel de regels voor carnavalsoptochten, opgelegd door de gemeente Emmen, al een aantal jaren bestaan, werden deze regels niet altijd strikt nageleefd. De gemeente heeft hierbij altijd een oogje dicht geknepen. Voor komend jaar gaat dit drastisch veranderen.

De carnavalsvereniging is op bezoek geweest bij burgemeester Cees Bijl in het gemeentehuis in Emmen. Daar hebben zij te horen gekregen dat vanaf nu de vergunningaanvrager, de vereniging, aansprakelijk wordt gesteld voor onregelmatigheden tijdens de optocht in Weiteveen. Dit betekent dat leden van de vereniging karren moeten weigeren of uit de optocht moeten verwijderen als een aantal regels, zoals alcoholgebruik, geluidssterkte (maximaal 90 decibel, gemeten op 25 meter vanaf de kar) en het vermogen van het aggregaat, dat niet boven de 25 kva uit mag komen, niet na worden geleefd. Worden deze karren door de vereniging toegelaten, maar later door medewerkers van de gemeente uit de optocht gepikt, omdat ze de regels overtreden, dan riskeren zowel de karrenbouwers als de vereniging een boete die kan oplopen tot € 1600,-.

De vereniging heeft hierop zelf ook wat regels moeten opstellen. Op 13 januari wordt een inschrijfavond georganiseerd bij Oes Café om 19:30 uur. Alle carnavalskarren uit de regio die willen meedoen aan de optocht in Weiteveen dienen een afvaardiging te sturen naar deze avond. Op deze avond krijgt men een inschrijvingsformulier met daarop de regels, die door twee personen van de groep dient te worden ondertekend. Zijn de deelnemers zestien jaar of jonger, dan dienen de ouders te tekenen voor het reglement. In dit reglement staat duidelijk wat wel en vooral wat niet mag tijdens de optocht. Daarnaast staat er de te riskeren boete, voor als het reglement niet wordt nageleefd. De boete die de vereniging krijgt voor een karrenbouwersgroep, die de regels niet naleeft, worden door de vereniging verhaald op deze karrenbouwersgroep. Voor de groep kan de boete dan dus oplopen tot maximaal € 3200,-.

Tijdens de vergadering werd er uit het publiek wel op aangedrongen om te informeren bij de gemeente hoe ze zaken als geluidssterkte gaan meten. Belangrijk hierbij is dat beide partijen dezelfde manier en evt. apparatuur hanteren, om misverstanden onderling te voorkomen. Ook is het wenselijk om mensen van het bestuur met de medewerkers van de gemeente mee te laten lopen tijdens de metingen en beoordelingen.

Om dit allemaal in goede banen te leiden en om te voorkomen dat niet de gehele Raad van Elf moet meehelpen, vroeg de vereniging de hulp in van Oudprinsen, -Adjudanten en -Prinsessen. Dit jaar worden nog verkeersregelaars ingehuurd (± € 550,-), maar de vereniging wil hier volgend jaar zelf mensen voor op laten leiden. Ook vroeg de vereniging om dit jaar al wat ondersteuning te krijgen bij het in goede banen leiden van de optocht zelf. Een aantal oudgedienden waren bereid om hun steentje hieraan bij te dragen.

Voorzitter Marcel van der Laan benadrukte nog wel dat het niet de vereniging is die de karrenbouwers dwars wil liggen, maar dat het bestaande regels zijn die nu daadwerkelijk gehanteerd gaan worden, vanuit de gemeente. Hierbij is door de gemeente een werkwijze bedacht: De vereniging haalt voor de optocht overtreders uit de optocht, zodat deze hun kar kunnen wegbrengen. Daarnaast wordt er een lus gecreëerd, waarbij, als de gemeente een kar eruit pikt, deze wordt begeleid naar het voetbalveld. Daar blijft de kar tot dinsdag staan. Nadat de karrenbouwers die dinsdag hun boete hebben voldaan op het gemeentehuis, kunnen ze dan hun kar weer meekrijgen naar huis. Voor hen is er dan het hele weekend geen optocht.

De Dördouwers hopen van ganser harte dat de regels worden nageleefd en dat er geen karren hoeven te worden verwijderd. Vergeet niet om u in te schrijven voor de optocht van Weiteveen op 13 januari 2015 om 19:30 uur bij Oes Café. Een afvaardiging van de gemeente zal hierbij aanwezig zijn om één en ander toe te lichten tijdens de karrenbouwersvergadering voorafgaand aan de inschrijving.