Gemeente geeft uitleg over handhaving van reglement tijdens optocht

VergaderingGemeente20150113_1024Dinsdagavond hebben drie heren van de gemeente Emmen een vergadering van de carnavalsvereniging De Dördouwers en de karrenbouwers bijgewoond om uitleg te geven over de handhaving van de regels tijdens de carnavalsoptochten.

De heren van de gemeente legden uit dat de regels strenger gehandhaafd zullen worden om excessen te voorkomen. Medewerkers van de gemeente constateerden dat er vorig jaar een aantal praalwagens bij waren in een optocht, waarvan het geluid ongezond hard stond. Daarnaast zagen ze dat op een praalwagen werd gefrituurd. Er werd nog even de nadruk gelegd op wat er kan gebeuren als zo’n pan met frituurvet van meer dan 100 °C omvalt of over iemand heen valt.

Om dit te voorkomen moeten de praalwagens worden geregistreerd. Daarom moet elke praalwagen bij elke vereniging afzonderlijk worden aangemeld. Zo heeft de gemeente een aanspreekpunt bij excessen, zoals bovengenoemde. Het is absoluut niet de bedoeling om carnaval dwars te zitten of af te schaffen, maar men wil dat het veilig verloopt, zodat er geen ongelukken voorvallen die te vergelijken zijn met het monstertruckongeval in Haaksbergen. Hierbij werd nog wel benadrukt dat degene die de vergunning aanvraagt, de carnavalsverenigingen, aanspreekpunt zijn voor de gemeente bij dergelijke voorvallen en hiervoor ook verantwoordelijk gehouden worden. De verenigingen gaan bij de aanvraag van de vergunning akkoord met de door de gemeente opgelegde regels en zij moeten er dus ook zorg voor dragen dat deze regels worden nageleefd door de deelnemers gedurende de optocht op de aangegeven route.

De gemeente wil werken met een lus bij de aanvang van de optocht. Voor de optocht worden praalwagens gecontroleerd op zaken die ongelukken kunnen veroorzaken, aggregaten van meer dan 25 KvA en of de muziek niet boven de 90 decibel uitkomt, gemeten op 25 meter afstand van de dichtstbijzijnde gevel van een woning. Wordt er door de vereniging geconstateerd dat er regels worden overschreden, dan krijgt deze praalwagen de kans om dit te herstellen. Is er iets niet te herstellen, dan wordt de wagen via de lus uit de optocht gehaald. De gemeente assisteert de vereniging hierbij d.m.v. metingen, etc. De medewerkers van de gemeente staan verderop in de optocht ook nog te meten. Mochten er dan alsnog overtredingen worden geconstateerd, dan kan het zijn dat het lastig is om zo’n praalwagen te verwijderen. Omdat de wagens die aan de optocht deelnemen geregistreerd staan, kunnen de karrenbouwers sancties achteraf verwachten. Deze sancties gelden ook voor de carnavalsvereniging.

Na de uitleg van de gemeente konden mensen die zich wilden inschrijven voor de optocht dit doen door het reglement te ondertekenen door twee personen van de groep, waarna een startnummer werd verkregen. De Dördouwers hoopt dat een ieder zich aan dit reglement houdt en dat zich geen vervelende zaken gaan voordoen. Op deze manier kan de optocht in Weiteveen ook in de toekomst blijven plaatsvinden.