Aanscherping reglement tijdens optocht

Politie

In overleg met de burgemeester werd ons nadrukkelijk verzocht het volgende met de deelnemers aan de optocht te communiceren.

  1. Ten behoeve van de geluidssterkte mag er dit jaar gebruik gemaakt worden van aggregaten tot maximaal 25 KV.
  2. Elke deelnemer aan de optocht dient terughoudend te zijn met alcoholgebruik en onder de 18 jaar is alcoholgebruik niet toegestaan.
  3. Het is buiten de optocht om niet toegestaan muziek aan te hebben op de kar.
  4. Het is buiten de optocht om niet toegestaan mensen te vervoeren op de kar.
  5. Van elke kar die is ingeschreven dient uiterlijk 14 dagen voor de optocht een foto te worden ingeleverd bij de Carnavalsvereniging.

Bij het opstellen van deze regels benadrukte de burgemeester dat, wanneer men zich hier niet aan houdt, er geen vergunning meer wordt verleend voor een volgende optocht. Dus lapt men de regels aan de laars, dan is Carnaval in Weiteveen afgelopen.

Om hierop in te gaan is er voor alle deelnemers aan de optocht een vergadering georganiseerd op maandag 13 januari om 19:30 uur in Oes Café. Hierbij is ook een delegatie van de gemeente Emmen aanwezig om u van antwoorden te voorzien op eventuele vragen en/of opmerkingen.