Vergadering carnavalsvereniging, karrenbouwers en gemeente drukbezocht

aggregaat

Het was vanavond gezellig druk in de achterzaal van Oes Café, hoewel deze normaal ‘s maandags gesloten is. Oorzaak hiervan was een geplande vergadering door carnavalsvereniging De Dördouwers tezamen met de karrenbouwers en Jacob Habing, Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Emmen.

Doel van de vergadering was om één en ander toe te lichten op de aangescherpte regels die de gemeente oplegt aan de deelnemers van de optochten in de gemeente Emmen.

In dit reglement staat dat men alcoholgebruik moet matigen, mensen beneden de 18 jaar mogen geen alcohol gebruiken, aggregaten mogen maximaal 25 KVA vermogen hebben, buiten optochten om mag op een carnavalskar geen muziek worden gedraaid of personen worden vervoerd en van elke kar dient 14 dagen voor de optocht een foto te worden aangeleverd bij de carnavalsvereniging.

Habing werd door de karrenbouwers flink onder vuur genomen over de ideeën van de gemeente. Habing stelde hierbij wel dat dit de regels waren die dit jaar gelden voor een optocht en dus ook niet ter discussie staan. Wel vermelde hij erbij dat voor het vervoer buiten de optocht om nog niet duidelijk is of en hoe men dit gaat controleren.

De verantwoording voor het naleven van deze regels liggen bij de carnavalsvereniging. Dit geldt niet voor de vervoersregeling buiten de optocht om: hiervoor is de carnavalsgroep zelf verantwoordelijk. Op de stelling uit het publiek dat men akkoord is gegaan met de regels op www.carnavalinemmen.nl toen men zich opgaf voor de optocht, maar dat deze aangescherpte regels daar nog niet aan waren toegevoegd en dus ook niet gelden had Habing geen passend antwoord. Er moest in elk geval rekening mee gehouden worden dat deze regels straks in maart wel worden gehanteerd.

Ook kwam de vraag uit het publiek waarom nu pas bekend werd gemaakt dat het aggregaat maar een vermogen van 25 KVA mag hebben. Het gaat voor velen moeilijk worden om nu nog iets anders te huren. Sommige groepen hebben zelf een aggregaat aangeschaft die nu misschien teveel vermogen blijkt te hebben. Habing wist hierop te vertellen dat in april al was gesproken met de carnavalsverenigingen en men toen het maximum zelfs zette op 6 KVA. Hij kon er ook niets aan doen dat de verenigingen dit niet hebben gecommuniceerd met hun achterban. Het vermogen is opgeschroefd naar 25 KVA, omdat aggregaten van 6 KVA bijna nergens te huur of te koop zijn.

Het doel van het inperken van het vermogen is om de luide muziek op de karren te temperen. Er wordt al jaren getracht om het volume naar beneden te krijgen en nu wil de gemeente het op deze manier proberen. Zo tracht de gemeente ook de aanhangers met aggregaten uit de optocht te houden, zodat mensen er niet op kunnen zitten (of afvallen). Volgens Orzada, bestuurslid van de carnavalsvereniging heeft men met 25 KVA nog heel wat “power” op de kar.

De vereniging is er voor verantwoordelijk dat deze regels worden nageleefd. Mensen die de regels overtreden moeten er worden uitgepikt. Werkt men niet mee, dan mag de vereniging hulpdiensten, zoals politie, inschakelen.

Er was veel kritiek op het vervoer buiten de optocht om. Met name de optocht in Barger-Oosterveld werd hierbij aangehaald. Veel groepen bestaan uit rond 20 mensen die dan allemaal op eigen vervoer naar de optocht toe moeten. Dit maakt het parkeerprobleem in het dorp nog groter. De vraag of de gemeente in vervoer kon voorzien werd door Habing afgewimpeld. Weiteveners zijn volgens hem creatief genoeg om hier zelf iets op te verzinnen.