Regelgeving voor optochten aanzienlijk aangescherpt

Carnavalsvereniging De Dördouwers is in gesprek geweest met de gemeente over het komende carnaval. Hierbij is de regelgeving door de gemeente aanzienlijk aangescherpt .

Tijdens de optocht mag een praalwagen gebruik maken van een aggregaat met een vermogen tot maximaal 25 KvA. Dit mag worden gebruikt voor het geluid op de kar en voor bewegende delen. Het geluid mag niet boven de 90 decibel uitkomen.

Voor deze regels is vanaf nu de carnavalsvereniging aansprakelijk. Als men op een praalwagen meer geluid heeft dan de genoemde 90 decibel, dan krijgt de praalwagen een boete die kan oplopen tot € 1600,-. Daarnaast krijgt ook de carnavalsvereniging een boete die kan oplopen tot € 1600,-.

De carnavalsvereniging moet nu voor de optocht controleren op veiligheid en geluid. Overtreders moeten door de vereniging worden verwijderd uit de optocht. Verwijderde praalwagens krijgen geen boete. Mocht een praalwagen die meedoet in de optocht toch nog teveel geluid produceren, dan krijgt deze wagen èn de carnavalsvereniging een boete die kan oplopen tot € 1600,-.  Bij het overtreden van deze regels komt dus het carnavalsfeest in Weiteveen in zijn geheel in gevaar. Daarom vraagt de vereniging de karrebouwers om zich dan ook aan deze regels te houden, anders kon het carnaval voor Weiteveen wel eens afgelopen zijn.

Het aanmelden voor de optocht gaat komend jaar ook anders. Iedere groep moet zich persoonlijk aanmelden bij de betreffende vereniging. Hiervoor worden er één of meerdere avonden georganiseerd. Daarnaast zal er nog een vergadering worden georganiseerd, met medewerkers van de gemeente, over het wel en wee tijdens de optocht. Informatie hieromtrent volgt.

Mochten er al vragen zijn over de komende optocht, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter, Marcel van der Laan, via telefoonnummer: 54 2287.